Startują kontrole dotyczące źródła ciepła i segregacji odpadów w Ostrowi Mazowieckiej

Startują kontrole dotyczące źródła ciepła i segregacji odpadów w Ostrowi Mazowieckiej

Grudzień w Ostrowi Mazowieckiej upłynie nie tylko pod znakiem świąt Bożego Narodzenia. Urzędnicy rozpoczęli właśnie pierwsze kontrole związane ze źródłem ciepła i segregacją odpadów. Urzędnicy upoważnieni przez wójta gminy będą sprawdzać właścicieli domów zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.

Kontrole urzędników w Ostrowi. Co będzie sprawdzane?

W tym roku urzędnicy mają prawo skontrolować aż trzy obszary związane z ochroną środowiska. Listopadowe i grudniowe kontrole będą dotyczyły źródła ciepła, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu gospodarowania odpadami. Urzędnicy będą sprawdzali przede wszystkim rodzaj opału, jego roczne zużycie i klasę energetyczną pieca. W przypadku oczyszczalni kontroli podlegają daty wywozu nieczystości oraz przyłącze do kanalizacji sanitarnej. Jeśli zaś chodzi o odpady komunalne, urzędnicy skontrolują sposób segregacji śmieci. W przypadku nieprawidłowości w obrębie wymienionych wyżej obszarów trzeba liczyć się z karą finansową. Wysokość kary będzie zależeć od tego, jakie przepisy zostały złamane.

Warto wspomnieć, że urzędnicy będą posiadali stosowne, pisemne pozwolenie. Należy uważać na ewentualnych oszustów chcących podszyć się pod urzędników celem kradzieży.

Kontrole zasądzono z powodu przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza

Kontrole urzędników zapowiedziano już w całym województwie mazowieckim. Obowiązek ten nałożono na wszystkie gminy w województwie, a przyczyną tego stanu rzeczy są przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza. Urzędnicy będą szukać przyczyny wysokiego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu i nie ulega wątpliwości, że przynajmniej za część z nich odpowiadają właściciele gospodarstw domowych, palący śmieciami. Warto podkreślić, że przestrzeganie przepisów w kwestii ogrzewania domów jest bardziej opłacalne od spalania odpadów. Chodzi nie tylko o kary nałożone przez urzędników, ale również straty zdrowotne.