Bezdomne zwierzęta w Ostrowi Mazowieckiej mogą liczyć na pomoc!

Bezdomne zwierzęta w Ostrowi Mazowieckiej mogą liczyć na pomoc!

Radni z Ostrowi Mazowieckiej opracowali strategię opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz plan przeciwdziałania bezdomności zwierząt, a zwłaszcza psów i kotów. Szczegóły zostaną omówione na najbliższej Sesji Rady Miasta, która odbędzie się 29 marca.

Na pomoc potrzebującym zwierzętom

Problem bezdomności zwierząt jest obecny w każdej gminie. Domowe zwierzęta pozostawione na pastwę losu zmagają się z chorobami, okrucieństwem człowieka i głodem. Nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie, dlatego wsparcie człowieka jest niezbędne. Na pomoc mogą liczyć zwierzaki z Ostrowi Mazowieckiej. Na najbliższej sesji Rada Miasta ustali szczegóły dotyczące strategii opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Radni omówią między innymi kwestie bezpłatnych kastracji, wsparcia weterynaryjnego dla rannych zwierząt, dokarmiania, odławiania psów i kotów oraz szukania dla nich opiekunów. Pojawi się również kwestia usypiania ślepych miotów, która pomaga w ograniczaniu populacji bezdomnych zwierząt. Radni chcą wprowadzić również obowiązek znakowania psów i kotów (czipowania), zarówno zwierząt bezdomnych, jak i mających właścicieli.