Samorząd w Ostrowie doceniony za wykorzystanie biomasy i promowanie efektywności energetycznej

Samorząd w Ostrowie doceniony za wykorzystanie biomasy i promowanie efektywności energetycznej

W uznaniu za inicjatywy związane z produkcją energii elektrycznej z biomasy oraz dążeniem do poprawy efektywności energetycznej, samorząd miejski w Ostrowie otrzymał specjalne wyróżnienie. Ostrów ustanowił standard jako jedyny samorząd w kraju, który zdobył to prestiżowe uznanie. Członkowie redakcji „Rzeczpospolitej” przyznali nagrody dla liderów w tej specyfice działania.

Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa, podkreślił, że miasto dołączyło do elitarnego grona firm, instytucji i organizacji pozarządowych, które stawiają na pierwszym miejscu troskę o środowisko naturalne. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, że to odznaczenie jest dowodem uznania za różnorodne inicjatywy związane z ochroną środowiska.

Podkreślił, że Ostrów jest pionierem w zakresie rozwoju ekologicznych rozwiązań energetycznych. Wśród tych działań wymienił produkcję ciepła z biomasy, tworzenie własnych sieci elektroenergetycznych – co do tej pory nie było praktykowane przez żadne inne miasto w Polsce, a także wprowadzenie floty autobusów elektrycznych zasilanych własną, wyprodukowaną energią.