Policja wprowadza ogólnopolskie akcje kontrolno-prewencyjne na drogach

Policja wprowadza ogólnopolskie akcje kontrolno-prewencyjne na drogach

Według danych statystycznych, nadmierna prędkość jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do śmiertelnych wypadków drogowych. W obliczu powagi problemu, służby drogówki zdecydowały się podjąć daleko idące działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pierwszego lipca bieżącego roku, Policja uruchomiła ogólnopolską kampanię kontrolno-prewencyjną o nazwie „PRĘDKOŚĆ”. Inicjatywa ta ma na celu skrupulatne egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierowców.

Kontrole prędkości będą przeprowadzane w różnorodny sposób, zarówno przez stacjonarne jednostki policyjne, jak i patrolujące drogi pojazdy. Szczególna uwaga zostanie położona na te obszary, gdzie statystyki wskazują na najwyższe ryzyko wypadków spowodowanych przez jazdę z nadmierną prędkością.

W realizację tych działań zostaną włączone specjalne policyjne grupy SPEED. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Wśród tych niebezpiecznych praktyk, szczególne miejsce zajmuje przekraczanie dopuszczalnej prędkości, które stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach.