Kolejny odcinek Ramy Komunikacyjnej w Ostrowie Wielkopolskim ukończony

Kolejny odcinek Ramy Komunikacyjnej w Ostrowie Wielkopolskim ukończony

W Ostrowie Wielkopolskim oficjalnie otwarto dzisiaj nowe rondo zlokalizowane na miejscu skrzyżowania ulic Limanowskiego, Torowej i Osadniczej. Jest to kolejna inwestycja drogowa, która ma na celu usprawnienie komunikacji miejskiej w tej części miasta.

Jest to również jeden z elementów tzw. Ramy Komunikacyjnej miasta. Choć prace niemal dobiegły końca, to nadal pozostaje jeszcze kilka zadań do wykonania. Jednym z nich jest nałożenie oznakowania poziomego, jednak wykonawcy czekają na lepsze warunki pogodowe, aby przystąpić do tego zadania.

Inwestycja ta wiązała się z kosztem przekraczającym 18 milionów złotych, a znaczną część środków, bo aż 14 milionów złotych, pozyskano z funduszy krajowych. Dzięki temu możliwe było nie tylko wybudowanie ronda, ale także realizacja szeregu dodatkowych prac. Wśród nich znalazły się między innymi budowa nowych chodników i ścieżek rowerowych, a także stworzenie ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowo wykonano nowe oświetlenie drogowe oraz przeprowadzono przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów. Nie zapomniano także o odpowiednim odwodnieniu dróg oraz o budowie i rozbudowie aż 8 skrzyżowań.

Głównym celem tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Ostrowa Wielkopolskiego.