Wyróżnienie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej – finansowe wsparcie na modernizację

Wyróżnienie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej – finansowe wsparcie na modernizację

Została niedawno przedstawiona lista gmin, które wyróżniły się największą frekwencją podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Wszystkie z nich będą miały szansę na dodatkowe finansowanie przeznaczone na unowocześnienie remiz strażackich. W przypadku braku takiej infrastruktury na terenie danej gminy, środki te będą mogły zostać przekierowane na termomodernizację innych obiektów publicznych.

Jak dotąd żadne z przedstawicielstw gmin nie otrzymało konkretnych informacji w sprawie otrzymania tych funduszy. Wiadomości nadeszły do nas nieoficjalnie, że zarządzenie o przekazaniu środków finansowych będzie realizowane przez komendy powiatowe straży pożarnej we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Klimatu.

Frekwencja wyborcza na terenie całego kraju osiągnęła imponujący wynik, średnio 74,38%, co stanowi powód do dumy. Szczególne uznanie należy się gminie Klwów, która wykazała się rekordową frekwencją, aż 90,57% zarejestrowanych głosów. Jest to wynik absolutnie wyjątkowy.