W Ostrowie Wielkopolskim podatki pozostają na niezmienionym poziomie: wybór obligacji zamiast podniesienia stawek

W Ostrowie Wielkopolskim podatki pozostają na niezmienionym poziomie: wybór obligacji zamiast podniesienia stawek

Zapadła decyzja – w Ostrowie Wielkopolskim nie nastąpią żadne zmiany w dotychczasowych stawkach podatkowych. Ta informacja, jak zapewniają miejscowi urzędnicy, powinna być odczytana jako korzystne wieści. Lecz jednocześnie, konieczne jest znalezienie środków na załatanie dziury budżetowej wynikłej z tego powodu.

Koniec roku dla samorządów to okres intensywnych prac nad przygotowaniem nowych budżetów, które będą obowiązywać przez następne 12 miesięcy. To również czas analizy i oceny, jak bardzo rzeczywiste były dotychczasowe plany dotyczące finansowania miasta lub gminy. Konsekwencje zdrowotnej pandemii, konieczność radzenia sobie ze skutkami inflacji oraz niestabilność spowodowana konfliktem za naszą wschodnią granicą od kilku miesięcy mają swoje odzwierciedlenie w danych umieszczonych w oficjalnych raportach.

Przed urzędnikami z Ostrowa Wielkopolskiego stanęło ważne pytanie: czy w 2023 roku podnieść stawki podatków, czy może skorzystać z dodatkowych środków finansowych dostępnych z obligacji. Ostatecznie, większość radnych zdecydowała o wyborze drugiego rozwiązania. Zdaniem samorządowców, podjęcie jednej z tych decyzji było nieuniknione, aby zapewnić pełne finansowanie budżetu na 2023 rok.