Sprawozdanie z prac Sejmowej Komisji Infrastruktury nad projektami dróg krajowych i obwodnic

Sprawozdanie z prac Sejmowej Komisji Infrastruktury nad projektami dróg krajowych i obwodnic

Podczas ostatniego spotkania Sejmowej Komisji Infrastruktury, dyskutowano na temat postępów realizacji dwóch kluczowych programów: budowy stu obwodnic w całym kraju i konstrukcji nowych dróg krajowych. Jedno z najważniejszych zagadnień, które poruszono na posiedzeniu, dotyczyło Drogi Krajowej nr 25 – jej odcinka prowadzącego przez Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisz aż do Konina oraz planowanej obwodnicy miasta Kalisz.

Barbara Oliwiecka, posłanka Polski 2050 reprezentująca okręg kaliski i członek sejmowej komisji infrastruktury, podkreśliła w rozmowie z radiemCENTRUM, że dla niej największe znaczenie ma Drogą Krajową nr 25. Poinformowała, że prace nad jej przebudową przebiegają zgodnie z planem. Sekcje Ostrowa Wielkopolskiego – Biskupice Ołoboczne oraz Kokanin – Konin są obecnie w fazie przygotowania do remontu. Posłanka wyraziła optymizm, mówiąc, że w latach 2028/29 powinniśmy być już w stanie korzystać z poszerzonej na cztery pasy drogi.

Co do tematu obwodnicy Kalisza, posłanka Oliwiecka przekazała uspokajającą wiadomość. Proces gromadzenia wniosków i uwag dotyczących opinii środowiskowej został zakończony. Teraz te uwagi będą poddane analizie, a w ciągu najbliższych dwóch do trzech miesięcy powstanie ocena oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, posłanka przyznała, że pojawiają się też w tej sprawie informacje niepokojące.