Bocian zagościł w jednym z najbardziej znanych gniazd bocianich na terenie Polski

Bocian zagościł w jednym z najbardziej znanych gniazd bocianich na terenie Polski

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych gniazd bocianów w całym kraju zyskał nowego mieszkańca. Pierwsza jego wizyta miała miejsce w ostatni piątek, jednak od tego momentu nie zdecydował się tam przenocować.

Nie można wykluczyć, że ten konkretny bocian to ten sam, który zadomowił się w jednym z pobliskich gniazd, a do monitorowanego gniazda przybywa tylko od czasu do czasu. Można również przypuszczać, że ten pierwszy bocian czeka na swoją partnerkę.

Na przełomie marca i kwietnia obserwuje się najwięcej przybywających bocianów. To właśnie w tym okresie dochodzi do rywalizacji o najlepsze miejsca do założenia gniazda. Niestety, gniazdo znajdujące się przy urzędzie gminy w Przygodzicach pozostaje nienaruszone.

Pierwsza kamera monitorująca gniazdo bociana została zamontowana 18 lat temu i była drugim tego typu urządzeniem zainstalowanym w Polsce.