Ekologiczna metamorfoza Ostrowa: Róże i platany w alei Słowackiego

Ekologiczna metamorfoza Ostrowa: Róże i platany w alei Słowackiego

Zjawiskowe rozkwitanie róż ogłasza nadejście wiosny w pasie alei Słowackiego, stanowiąc część zielono – niebieskiej transformacji, która ma miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. W jesieni 2023 roku, przestrzeń ta została wzbogacona o 16 okazałych platanów i aż 4 tysiące krzaków róż, które zaaranżowane w ekologiczne korytarze stanowią element walki miasta z efektem termicznym. Inwestycja dotyczyła odcinka od skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi do miejsca, gdzie aleja Słowackiego krzyżuje się z ulicą Limanowskiego.

Całościowy koszt projektu wyniósł 400 tysięcy złotych, natomiast na jego realizację miasto otrzymało niemal 250 tysięcy złotych z dofinansowania. Ta ekologiczna rewolucja miała już miejsce również na Skwerze Sybiraków, Rondzie Sybiraków oraz w pasie drogowym przy ulicy Głogowskiej. Tam posadzono 16 sześciometrowych lip, 34 drzewa i 7 tysięcy krzewów, a także ponad 16 tysięcy bylin. Obecnie, zmiany te są kontynuowane w Parku Kilińskiego i na Skwerze Żołnierzy Niezłomnych, co jest częścią modernizacji Ronda Bankowego.

Miasto Ostrów Wielkopolski zdobyło fundusze na te działania dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. To wsparcie umożliwiło rozbudowę obszarów zieleni, tworząc miejskie korytarze ekologiczne, które pomagają w przewietrzaniu miasta i zapobieganiu efektowi termicznemu.