Jakość wody w Ostrowi Mazowieckiej pod lupą – raport z wynikami badań

Jakość wody w Ostrowi Mazowieckiej pod lupą – raport z wynikami badań

Wyniki badań jakości wody dostarczanej mieszkańcom miasta Ostrołęka przez lokalną sieć wodociągową zostały właśnie opublikowane przez miejscowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wyniki te, które dotyczą pierwszego kwartału obecnego roku, potwierdzają, że woda jest bezpieczna i nadaje się do spożycia.

Pobrano próbki z różnych miejsc w całym mieście na potrzeby testów. Miejsca te to: Sikorskiego 3, Prusa 66, Olszynowa 16, Lipowa 4 oraz Sikorskiego 39A. Po analizie próbek i porównaniu wyników z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia stwierdzono, że woda dostępna dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej jest zgodna ze wszystkimi standardami jakościowymi.

Na podstawie tych danych, można stwierdzić, że woda dostarczana do domów przez sieć wodociągów miejskich nie tylko spełnia wymagania jakościowe określone przez Ministerstwo Zdrowia, ale jest również bezpieczna do spożycia. To dobrze rokuje dla zdrowia publicznego i dowodzi wysokiego standardu usług komunalnych dostarczanych przez miasto.