Program Kolej + finansuje modernizację kolei w Ostrowi Mazowieckiej

Program Kolej + finansuje modernizację kolei w Ostrowi Mazowieckiej

PKP Polskie Linie Kolejowe inwestuje w rozwój kolei w Polsce. Dzięki środkom z programu Kolej + spółka podejmuje się wielu inwestycji, zdolnych odmienić oblicze polskiej kolei. Celem tworzenia nowych połączeń i modernizacji starych jest między innymi walka z wykluczeniem komunikacyjnym.

Ostrów Mazowiecka-Małkinia: rewitalizacja odcinka

Jedną z inwestycji podjętych w ramach programu Kolej + jest rewitalizacja odcinka kolejowego Ostrów Mazowiecka-Małkinia. Projekt inwestycji zgłosił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Za najlepszą opcję uznano kompleksową modernizację istniejącej już linii nr 34. Wyremontowany i zelektryfikowany odcinek umożliwi przejazdy z prędkością do 120 km/h. Koszt modernizacji wyniesie niecałe 300 mln zł. Drugą równie istotną inwestycją w rejonie Mazowsza będzie przywrócenie połączenia kolejowego z Sokołowem Podlaskim. W przypadku tej inwestycji siły połączą różne samorządy. Wszyscy chętnie przystali na pomysł modernizacji linii kolejowej nr 55. Ta inwestycja będzie droższa — szacunkowy koszt sięga 327 mln zł.

Warto inwestować w kolej

Zarząd Województwa Mazowieckiego podkreśla, że rozwój kolei oznacza również rozwój całego regionu. Zrównoważony i bogaty w połączenia transport zbiorowy to nasza przyszłość. Rozwinięta, przyjazna komunikacja publiczna determinuje rozwój społeczno-gospodarczy. Dzięki temu ludziom żyje się lepiej i wygodniej. Wysoko rozwinięta kolej jest również odpowiedzią na narastające problemy z wykluczeniem komunikacyjnym. W czasie, gdy kolejne spółki autobusowe kończą działalność, bardziej ekologiczne pociągi mogą stać się świetną alternatywą. A nie ulega wątpliwości, że taka alternatywa jest bardzo potrzebna. Zwłaszcza teraz, gdy kładzie się duży nacisk na ekologiczne rozwiązania i zachęca się Polaków do rezygnowania z samochodów na rzecz transportu zbiorowego.