Wielkopolska: kolejna obwodnica na drodze krajowej DK15 przechodzi do fazy realizacji

Wielkopolska: kolejna obwodnica na drodze krajowej DK15 przechodzi do fazy realizacji

Inwestycja drogowa w ramach drogi krajowej DK15, będąca piątym z zaledwie ośmiu projektów w Wielkopolsce, przekształca się w rzeczywistość. Wydanie decyzji oficjalnie uruchomiło jej realizację, jako część rządowego planu budowy 100 obwodnic.

Rozpoczyna się procedura realizacji inwestycji drogowej dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego, po tym jak wniosek o wydanie odpowiedniej decyzji (ZRID) został złożony do Urzędu Wojewódzkiego Wielkopolskiego.

Alina Cieślak, przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Poznaniu, powiedziała, że wydanie decyzji ZRID to początek procesu wypłaty odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli gruntów. To również sygnał dla wykonawców, że mogą przystępować do prac budowlanych. Decyzja ta ma również na celu zatwierdzenie podziałów nieruchomości i identyfikację działek, które zostają przeniesione na własność Skarbu Państwa.