Jak Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim dba o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły?

Jak Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim dba o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły?

W każdym roku właśnie we wrześniu, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach inicjatywy zatytułowanej „Bezpieczna droga do szkoły”, udają się do różnych placówek edukacyjnych zlokalizowanych na obszarze miasta oraz powiatu. Ich głównym celem jest to, by podczas tych spotkań poruszyć kwestie związane z bezpieczeństwem i potencjalnymi zagrożeniami, które mogą napotkać na swojej drodze młodzi ludzie.

Miesiąc wrzesień, otwierający nowy rok szkolny, jest okresem szczególnego nasilenia działań prowadzonych pod szyldem „Bezpiecznej drogi do szkoły”. To właśnie w tym czasie policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego, intensywnie odwiedzają wszystkie placówki oświatowe w mieście i powiecie, aby przekazać najmłodszym mieszkańcom istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Działania te są skoncentrowane przede wszystkim na promowaniu bezpiecznych zachowań na drodze. Funkcjonariusze prowadzą „lekcje bezpieczeństwa”, podczas których aktywnie rozmawiają z uczniami na temat prawidłowego zachowania się w roli pieszego czy rowerzysty. Różne aspekty bezpiecznego poruszania się po drogach są bardzo ważnym elementem tych spotkań.