Ostrów Wielkopolski triumfuje w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2023"

Ostrów Wielkopolski triumfuje w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2023"

Ostrów Wielkopolski zasłużenie zdobył tytuł laureata w prestiżowym konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2023 Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia”.

Prezydent miasta, Beata Klimek, z entuzjazmem dzieliła się tą wiadomością z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, dedykując im to szczególne wyróżnienie. Wyraziła też swoją wdzięczność dla współpracowników za ich niezłomną pracę na rzecz zwiększania efektywności energetycznej.

Ostrów Wielkopolski został doceniony za inicjatywę pod nazwą „Ostrów Wielkopolski – miasto z (własną) energią”.

W uzasadnieniu jury konkursu podkreślono holistyczne podejście miasta do kwestii efektywności energetycznej. Analizując strategię Ostrowa, zwrócono uwagę na konsekwencję działań ukierunkowanych na zastąpienie tradycyjnych źródeł energii lokalnymi zasobami oraz produkcją energii ze źródeł odnawialnych, co znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza.

Wyróżnienia w konkursie zdobyły również takie miasta jak Lądek Zdrój, Konin i Lublin. Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 8 grudnia w Pile.