Reakcja Ministerstwa Infrastruktury na postulat dodatkowych pociągów PKP IC w Ostrowie Wielkopolskim

Reakcja Ministerstwa Infrastruktury na postulat dodatkowych pociągów PKP IC w Ostrowie Wielkopolskim

W pierwszym miesiącu bieżącego roku, pochodząca z Ostrowa Wielkopolskiego posłanka, Paulina Matysiak, zwróciła się z interpelacją do Ministra Infrastruktury. Jej apel dotyczył prośby o zmiany w kursowaniu pociągów PKP Intercity, co miałoby na celu poprawę jakości usług kolejowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Odpowiedź resortu infrastruktury na ten wniosek pozostała nam znana do dziś.

Posłanka Matysiak w swojej interpelacji uściśliła, że apel do niej z takim postulatem skierowali mieszkańcy samego Ostrowa Wielkopolskiego. Chcieli oni uzyskać wsparcie posłanki w dążeniu do ulepszenia oferty przewozowej w ich regionie.

Interpelacja dotyczyła szeregu pociągów PKP intercity, które pomijają stację Ostrów Wlkp., korzystając z alternatywnej trasy (LK 811). Konkretnie chodziło o następujące pociągi: IC „Włókniarz” (nr 18109), IC „Włókniarz” (nr 81108), IC „Cegielski” (nr 7320), IC „Cegielski” (nr 3720), IC „Koziołek” (nr 72102) oraz IC „Koziołek” (nr 27102).

W odpowiedzi na interpelację, Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wyjaśnił, że obecny rozkład jazdy na lata 2023/2024 został już wcześniej ustalony i jest teraz stosowany. Dodał również, że na obecnym etapie nie ma możliwości wprowadzenia żądanych zmian do tego rozkładu.