Spotkanie wicemarszałka Województwa Mazowieckiego z burmistrzem Ostrowi Mazowieckiej – plany na współpracę i rozwój miasta

Spotkanie wicemarszałka Województwa Mazowieckiego z burmistrzem Ostrowi Mazowieckiej – plany na współpracę i rozwój miasta

W dniu 16 maja, czwartek, Wiesław Raboszuk, pełniący funkcję wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, udał się w służbową wizytę do Ostrowi Mazowieckiej. Został tam ciepło przyjęty przez gospodarza miasta, burmistrza Huberta Betlejewskiego. Celem tego spotkania było przede wszystkim zbadanie potencjału dla wzajemnej współpracy pomiędzy urzędem miejskim a Urzędem Marszałkowskim. Głównym tematem rozmów przeprowadzonych między wicemarszałkiem a burmistrzem były różne możliwości współdziałania, które mogą przysłużyć się dalszemu rozwoju Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas tej wizyty, Wiesław Raboszuk w towarzystwie burmistrza miasta, Huberta Betlejewskiego, jego zastępcy Jolanty Izabeli Zadrogiej oraz personelu urzędu miasta, udał się na zwiedzanie nowych obiektów edukacyjnych – szkoły i przedszkola, które są obecnie w trakcie budowy. Inwestycja ta odgrywa kluczową rolę dla społeczności lokalnej, dostarczając najmłodszym mieszkańcom miasta nowoczesnych warunków do nauki.