Nowy burmistrz Ostrów Mazowiecka decyduje się na 30% niższe wynagrodzenie

Nowy burmistrz Ostrów Mazowiecka decyduje się na 30% niższe wynagrodzenie

Pan Hubert Betlejewski, obecnie sprawujący urząd Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, postanowił realizować zobowiązania wyborcze, które przedstawił podczas kampanii samorządowej w 2024 roku. W ramach tych zobowiązań, złożył oficjalne oświadczenie, w którym wyraził chęć otrzymania o 30% niższego wynagrodzenia za pełnienie funkcji burmistrza, w porównaniu do pensji przewidzianej obowiązującą uchwałą Rady Miasta. Stary system wynagrodzeń przewidywał dla burmistrza pensję w wysokości 21 tys. 130 złotych, co po obniżce daje nowe wynagrodzenie w kwocie 17 tys. 2.20 złotych.

Struktura zarobków nowo wybranego burmistrza prezentuje się następująco: jego podstawowe wynagrodzenie stanowi kwota 10 tys. złotych, do tego dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 3 tys. 180 złotych. Kolejnym elementem jest specjalny dodatek, który stanowi 29% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 3 tys. 822.20 złotych. Warto zaznaczyć, że Pan Betlejewski nie otrzyma dodatku za wieloletnią pracę.

Podsumowując, nowy burmistrz Ostrów Mazowiecka, Hubert Betlejewski, zarobi o 4 tys. 127.80 złotych mniej niż jego poprzednik, Jerzy Bauer. To ważne, aby podkreślić, że wszystkie powyższe kwoty są brutto. Decyzja w tej sprawie zapadnie podczas sesji rady miasta planowanej na środę, 22 maja.