Wielomilionowa umowa na budowę i elektryfikację linii kolejowej łączącej Ostrów Mazowiecką z Małkinią

Wielomilionowa umowa na budowę i elektryfikację linii kolejowej łączącej Ostrów Mazowiecką z Małkinią

Zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 250 milionów złotych, podjęto decyzję o stworzeniu dokumentacji projektowej i realizacji budowy linii kolejowej między Ostrowem Mazowiecką a Małkinią. Na tym 20-kilometrowym fragmencie trasy prace mają zostać rozpoczęte w 2027 roku. Celem tych działań jest elektryfikacja całego odcinka, by umożliwić wznowienie ruchu pasażerskiego. Realizacja tego planu odbywa się w ramach programu Kolej Plus.

Po upływie ponad trzech dekad, nastąpiło zaplanowanie ponownego uruchomienia ruchu pasażerskiego na trasie łączącej Ostrów Mazowiecką z Małkinią. Aktualnie prace skupiają się na tworzeniu dokumentacji projektowej, którą po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy administracyjne, zapoczątkowane zostaną prace budowlane. Uruchomienie tej linii kolejowej da mieszkańcom północnego Mazowsza komfortowy dojazd pociągiem do Warszawy. Na wyznaczonym odcinku między Ostrowem Mazowiecką a Małkinią, powstaną trzy nowe przystanki: Ostrów Mazowiecka Południe, Niegowiec oraz Błędnica. Dodatkowo, planuje się modernizację peronów na stacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz na przystankach Ostrów Mazowiecka Miasto i Biel.